Vanwege drukte worden op dit moment geen nieuwe klanten aangenomen. Vaste klanten kunnen telefonisch een afspraak maken via 06-13995646.

Privacybeleid

Medisch Pedicure Thea Broeks hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Thea Broeks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Medisch Pedicure Thea Broeks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Medisch Pedicure Thea Broeks verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Thea Broeks de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Thea Broeks opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Medisch Pedicure Thea Broeks
Roek 33
5831NH Boxmeer
06-13995646
info@pedicuretheabroeks.nl